WYSTAWA PSÓW RASOWYCH RADOM 22.09.2013

Na tej wystawie JAMAICA SUN Bargest  zakończyła MŁODZIEŻOWY  CHAMPIONAT otrzymując ocenę dosk. i tytuły Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszy Junior.

sędziowała pani Elżbieta Junikiewicz

Wystawiana w klasie championów KURRARA Bargest  otrzymała  CWC, Zwycięzca i Zwycięzca Rasy.

sędziowała p. Elżbieta Junikiewicz