Młoda BERRY GLAZY Brabary Town zgłoszona na 3 wystawy w klasie pośredniej otrzymała  3xCAC, 3xCACIB i 3xBOB. Otrzymała  również tytuł ” BAŁKAN WINNER 2016″ oraz   CHAMPION BUŁGARII