Shevilan INDIGO FUTURE pierwszy raz wystąpiła w klasie młodzieży. Otrzymała ocenę doskonałą i tytuł Zwycięzca Młodzieży. W porównaniu z suką z klasy otwartej zdobyła tytuł Zwycięzca Rasy ! sędzia: