Urodzony 18.01.2013 r

Filemon postawa

rzepki 0/0 ,      zęby  6/6

Ojciec :   Endless  Glamour                                                                        

Matka:    Randi z Zamku Walkirii

Osiągnięcia:     INTERCHAMPION

                                  Młodzieżowy Champion Polski

                                 Champion Polski

                                 Champion Rumunii

                                 Champion  Węgier

                                 Champion Słowacji

                                 Champion Litwy

                                  Zwycięzca Niemiec

                                  Zwycięzca Lipska

                                  Zwycięzca Polski

Zwycięzca Klubu Opole 2015