Shevilan INDIGO FUTURE wystawiana w klasie młodzieży otrzymała ocenę doskonałą i tytuły Zwycięzca Młodzieży oraz Najlepszy Junior. Pokonał ją tylko HEARTFELT GIFT OF FATE Bargest wystawiany w klasie