Wystawa Krajowa TORUŃ 18.08.2013

Kurrara Bargest wystawiana w klasie championów , sędzia Jakub Kruczek

CWC, Zwycięzca, Zwycięzca Rasy