WYSTAWA KLUBOWA OPOLE – 22.04.2016

BERRY GLAZE Brabary Town wystawiana w klasie pośredniej  otrzymała – V1/3 , CWC, BOS, oraz tytuł Zwycięzca Klubu 2016

sędzia: Adam Ostrowski

Klub Winner Berry