23.01.2014 roku MIRON wraca do Rosji.

Miron zakończył w Gdańsku Championat Polski

Otrzymał CWC i Zwycięstwo Rasy.

23 stycznia 2014 roku wraca do Rosji.

W Polsce pozostawił po sobie dwa mioty szczeniat.

Żegnaj  Mironku  jesteś  wspaniałym  pieskiem, będę za Tobą tęskniła.