POZNAŃ 18-19.10.2014 2xCACIB

HEARTFELT GIFT OF FATE  Bargest,  klasa pośrednia,  sędzia Ramune Kazlauskaite

CWC, CACIB, BOB  nominacja na CRAFTa

HEARTFELT  GIFT  OF  FATE  Bargest,  klasa pośrednia, sędzia: Joanna Szczepańska Korpetta

CWC, CACIB, BOB, Zwycięzca Polski